Regulamin

Ogólne Warunki korzystania z Serwisu www.archiwaonline.pl

Użytkowanie serwisu Archiwaonline.pl oznacza, że znasz i zgadzasz się na ogólne warunki niniejszej Umowy, oraz że będziesz związany(a) warunkami niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na związanie warunkami niniejszej Umowy, prosimy nie używać Serwisu i usług proponowanych przez Serwis.

Archiwaonline.pl zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji warunków ogólnych niniejszej Umowy, w każdej chwili, w całości lub w części. Wszelkie naniesione zmiany będą obowiązywały po publikacji tych zmian na stronie www.archiwaonline.pl. Twoje użytkowanie Archiwaonline.pl po wprowadzaniu modyfikacji oznacza, że zgadzasz się z wprowadzonymi zmianami do ogólnych warunków niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na związanie warunkami ogólnymi niniejszej Umowy, po zmianach, nie możesz korzystać z Serwisu www.archiwaonline.pl.

Jeśli kiedykolwiek uznasz, że nie zgadzasz się na warunki ogólne niniejszej Umowy, modyfikowane lub nie, nie korzystaj wówczas z Archiwaonline.pl.

Użytkowanie zdjęć aktów metrykalnych

Prawa autorskie do zdjęć aktów metrykalnych dostępnych w Serwisie  www.archiwaonline.pl należą do Diecezji Radomskiej.

Możesz pobierać je z Archiwaonline.pl jedynie z zachowaniem warunków niniejszej Umowy. Nie możesz  reprodukować, dystrybuować, pokazywać zdjęć aktów metrykalnych dostępnych na serwisie Archiwaonline.pl .

Uznajesz i zgadzasz się, że Archiwaonline.pl oraz jego licencjodawcy zachowują wszystkie prawa własności do zdjęć , oraz że dane zdjęcia  są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej serwisu Archiwaonline.pl  lub jego licencjodawców.

Ograniczenia

Zgadzasz sie, że nie będziesz używać serwisu Archiwaonline.pl  w sposób niezgodny z warunkami niniejszej Umowy lub niezgodny z prawem, przepisami lub kodeksem odpowiedniej jurysdykcji.

Archiwaonline.pl  nie zezwalają  na działania związane z naruszaniem praw autorskich lub praw własności intelektualnej.

Indeksowanie zdjęć

Wolontariusze indeksujący akty metrykalne na rzecz Diecezji Radomskiej, wykonują tą czynność  nieodpłatnie. Prawa autorskie do rekordów zindeksowanych aktów stanowią własność Diecezji Radomskiej.

Wyszukiwarka aktów metrykalnych

Opisy aktów można przeglądać bezpłatnie dzięki  wyszukiwarce aktów metrykalnych. Wyszukiwarka pozwala przeglądać opisy aktów wg kryterium parafii, imienia i nazwiska i lat wytworzenia dokumentów.

Pobieranie zdjęć aktów  online

Zindeksowane zdjęcia aktów metrykalnych można pobierać odpłatnie, po wcześniejszym doładowaniu konta użytkownika. Cena za pobranie danego zdjęcia jest widoczna na opisie aktu metrykalnego. Po pobraniu zdjęcia z konta użytkownika jest potrącana suma widoczna w opisie aktu metrykalnego.

Wyszukiwarka

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki aktów metrykalnych.

»» WYSZUKIWARKA ««


Wolontariat

Zapraszamy Wolontariuszy do indeksowania aktów metrykalnych.

»» WOLONTARIAT ««


Kontakt

tree_lay---czern-bez-czerwien---kopia_03