Rozpad ZSRR, jakie powstały kraje?

Założony w 1922 roku jako konfederacja Rosji, Białorusi, Ukrainy i Zakaukazia Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) rozrósł się ostatecznie do 15 republik i światowego supermocarstwa. Prawie 130 grup etnicznych zamieszkiwało ten ogromny kraj, który obejmował 11 stref czasowych.

Z piętnastu republik składowych ZSRR trzy z nich ogłosiły i uzyskały niepodległość na kilka miesięcy przed upadkiem Związku Radzieckiego w 1991 roku. Pozostałe 12 usamodzielniło się dopiero po całkowitym upadku ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Oto 7 najważniejszych republik.

1. Rosja

Po rozpadzie Związku Radzieckiego jego największa republika przeżywała polityczną dysfunkcję i z trudem prywatyzowała swoją centralnie sterowaną gospodarkę. Podczas gdy oligarchowie gromadzili wielkie bogactwa, większość Rosjan borykała się z wysoką inflacją i brakami w zaopatrzeniu.

2. Ukraina

Ze względu na obfite pola pszenicy, Ukraina była niegdyś znana jako spichlerz Europy, a jej produkcja stanowiła jedną czwartą produkcji rolnej ZSRR. Od czasu uzyskania niepodległości polityka kraju oscylowała między rządami prorosyjskimi i proeuropejskimi. W 1994 roku Ukraina stała się pierwszą byłą republiką radziecką, która pokojowo przekazała władzę w drodze wyborów, a w ciągu następnej dekady przeszła na kapitalizm.

3. Białoruś

Na Białorusi po odzyskaniu niepodległości pozostały ślady sowieckiej władzy, takie jak KGB i silnie scentralizowana gospodarka. Jedyny postsowiecki prezydent kraju, Aleksander Łukaszenko, umocnił niemalże absolutną władzę poprzez represyjny reżim. Białoruś, będąca republiką założycielską ZSRR, oparła się prywatyzacji i utrzymuje bliskie związki z Rosją.

4. Mołdawia

Po uzyskaniu niepodległości prorosyjscy i prounijni politycy rywalizowali o kontrolę nad Mołdawią. Chociaż zawirowania polityczne i endemiczna korupcja utrzymują Mołdawię wśród najbiedniejszych krajów Europy, kraj ten zmierza w kierunku kapitalizmu rynkowego i pełnego członkostwa w UE.

5. Kazachstan

Po uzyskaniu niepodległości Kazachstan sprywatyzował swoją gospodarkę, która w ciągu dwóch dekad wzrosła dziesięciokrotnie dzięki rezerwom ropy naftowej większym niż w jakiejkolwiek byłej republice radzieckiej z wyjątkiem Rosji. Okrzyknięty „ojcem narodu” Nursułtan Nazarbajew sprawował prezydenturę przez prawie 30 lat. Oprócz tłumienia opozycji politycznej, autokrata odrodził kazachską kulturę i zainicjował budowę nowej stolicy kraju, która obecnie nosi jego imię.

6. Kirgistan

Początkowo wyróżniał się jako jeden z najbardziej demokratycznie zorientowanych krajów Azji Centralnej po wyborach prezydenckich w 1991 roku Asakara Akajewa, który przyjął liberalną politykę. Jednak w miarę jak kraj doświadczał gwałtownego spadku gospodarczego, Akajew stawał się coraz bardziej autorytarny, aż do momentu, gdy prodemokratyczne protesty odsunęły go od władzy podczas tulipanowej rewolucji w 2005 roku. Podobne protesty doprowadziły w 2010 roku do rezygnacji następcy Akajewa.

7. Tadżykistan

Po uzyskaniu niepodległości w 1992 r. wybuchła pięcioletnia wojna domowa między komunistami a sojuszem prozachodnich demokratycznych reformatorów i islamistów. Wspierany przez wojska rosyjskie obecny prezydent Emomali Rahmon objął władzę w listopadzie 1992 roku i zaostrzył kontrolę, rozprawiając się z przeciwnikami politycznymi i prasą. Borykający się z powszechną korupcją autorytarny reżim jest w dużym stopniu uzależniony od pomocy gospodarczej ze strony Rosji. Więcej o tym mało znanym kraju tutaj: https://nieuwierzysz.pl/tadzykistan-jeden-z-najbardziej-niezbadanych-krajow-na-swiecie